1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Tontunmäki rajoittuu pohjoisessa Orionin tehdasalueeseen, lännessä Gräsanojaan ja Olarinluomaan, etelässä Merituulentiehen ja idässä Koivu-Mankkaantiehen ja Tapiolan urheilupuistoon.

Tontunmäki on sekoitus vanhaa ja uutta pientaloaluetta, ja sen katunimistö on tonttuaiheista.

Tontunmäki on muodostunut osittain nykyisen alueen länsipuolella sijainneen Gräsan kartanon itäpuolisille maille. Nykyinen Olarin kirkko on rakennettu Gräsan kartanon tilalle. Vielä 1960-luvulla osoite ainakin nykyisen Tontunmäen eteläosan taloihin oli Matinkylä, Gräsa, Itäpää. Gräsan Länsipää sijaitsi ilmeisesti nykyisen Olarin alueella.

Tontunmäki oli silloin rajoittunut Orionin tehdasalueen puoleiseen osaan ja etelärinne tunnettiin Itäpään nimellä. Tuolloin Tontunmäki tunnettiin nimellä Tonttukumpu/Tomtekulla. Alue oli ollut melko ruotsinkielistä, kuten koko Espookin oli ennen asutuksen runsasta lisääntymistä.

1960-luvulla alueella menestyi vielä kaksi ruokakauppaa. Nykyään asujamiston monikymmenkertaistuttua lähin ruokakauppa on Niittykummussa noin kilometrin päässä. 70-luvun muuttoliikkeen ja Espoon rajun kasvun myötä alueelle alettiin rakentaa runsaasti rivitaloja, osittain vanhaa huvila-aluetta hävittäen, osittain rakentamattomille tonteille. Tuolloin tieyhteyksien parantamisen myötä alueen maantieteellinen yhtenäisyys lisääntyi ja nimeksi muotoutui ilmeisesti kaupungin päätöksellä Tontunmäki.

Tontunmäessä on vielä jäljellä muutamia yksittäisiä vanhoja rakennuksia ja puutarhoja, osa sotaa edeltävältä ajalta, osa 1950-60-luvuilta.

 

 

Kartta

Vihertävä alue on Tontunmäki.

 

 

Liikenne

Aikatauluja

Seutulinja 105 on ainoa Tontunmäen läpi ajava bussi. Muut alla mainitut seutu- ja Espoolinjat liikennöivät Koivumankkaantietä (107, 109), Orionintietä (107) ja Merituulentietä (kaikki muut).

 

Taksi

Lähin taksiasema on Olarinluomassa

  • Olarinluoma
    01066 2200
  • Tapiola
    01066 2100

  • Espoon lähitaksi
    0100 7300