TONTUNMÄKI-SEURA TOMTEKULLA FÖRENINGEN RY

1     Rekisterin nimi

Tontunmäki-seuran jäsenrekisteri

2     Rekisterinpitäjä

Nimi:  Tontunmäki-seura Tomtekulla föreningen ry
Verkkosivut:  www.tontunmaki.fi
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2.1         Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jaana Tolvanen
Osoite: Tontunmäentie 25 B, 02200 Espoo
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedot kerätään (rekisteröityjen suostumuksella) vain näihin tarkoituksiin eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin, tiedot tuhotaan, kun henkilö eroaa Tontunmäki-seurasta.

4     Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin tai sähköposti)

  • Jäsenyystiedot (jäsenyyden alkamisajankohta)

  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5     Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6     Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7     Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella Dropbox Inc:in hallinnoimassa palvelussa. Rekisteriin on pääsy vain rekisterinpitäjällä sekä Tontunmäki-seuran hallituksen jäsenillä. Tontunmäki-seura huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8     Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9     Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.