Tontunmäki, Tomtekulla rajoittuu pohjoisessa Orionin tehdasalueeseen, lännessä Gräsanojaan ja Olarinluomaan, etelässä Merituulentiehen ja idässä Koivu-Mankkaantiehen ja Tapiolan urheilupuistoon.

Tontunmäki on sekoitus vanhaa ja uutta pientaloaluetta, ja sen katunimistö on tonttuaiheista. Alue on rauhallinen ja mukavan luonnonläheinen mutta samalla lähellä hyviä kulkuyhteyksiä. Etäisyys metroasemille on asuinosoitteesta riippuen muutamasta kymmenestä metristä korkeintaan reiluun kilometriin.

Tontunmäki on muodostunut osittain nykyisen alueen länsipuolella sijainneen Gräsan kartanon itäpuolisille maille. Nykyinen Olarin kirkko on rakennettu Gräsan kartanon tilalle. Vielä 1960-luvulla osoite ainakin nykyisen Tontunmäen eteläosan taloihin oli Matinkylä, Gräsa, Itäpää. Gräsan Länsipää sijaitsi ilmeisesti nykyisen Olarin alueella.

Tontunmäki oli silloin rajoittunut Orionin tehdasalueen puoleiseen osaan ja etelärinne tunnettiin Itäpään nimellä. Tuolloin Tontunmäki tunnettiin nimellä Tonttukumpu/Tomtekulla. Alue oli ollut melko ruotsinkielistä, kuten koko Espookin oli ennen asutuksen runsasta lisääntymistä.

1960-luvulla alueella menestyi vielä kaksi ruokakauppaa. Nykyään asujamiston monikymmenkertaistuttua lähin ruokakauppa on Niittykummussa ostoskeskus Niityssä metroaseman yhteydessä. 70-luvun muuttoliikkeen ja Espoon rajun kasvun myötä alueelle alettiin rakentaa runsaasti rivitaloja, osittain vanhaa huvila-aluetta hävittäen, osittain rakentamattomille tonteille. Tuolloin tieyhteyksien parantamisen myötä alueen maantieteellinen yhtenäisyys lisääntyi ja nimeksi muotoutui ilmeisesti kaupungin päätöksellä Tontunmäki.

Tontunmäessä on vielä jäljellä muutamia yksittäisiä vanhoja rakennuksia ja puutarhoja, osa sotaa edeltävältä ajalta, osa 1950-60-luvuilta.

Vihertävä alue kartalla on Tontunmäki.